Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Informazio orokorra: sarrera


Vitoria-Gasteizen, 2008ko maiatzaren 29an.

ERANSKINA

2002ko ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA
KATEGORIA/LANPOSTU FUNTZIONALA
2006ko ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA
KATEGORIA/LANPOSTU FUNTZIONALA
Administraria Administraria
Administrari laguntzailea Administrari laguntzailea eta Erab. Arreta
Erizaintzako laguntzailea Erizaintzako laguntzailea
Ez deitua Farmaziako laguntzailea
Zeladorea Zeladorea
Sukaldaria Sukaldaria
Logopedian diplomatua Logopedian diplomatua
Optika eta Optometrian diplomatua Optika eta Optometrian diplomatua
Ez deitua Ekonomista
Erizaina Erizaina
Prebentzio Zerbitzuko erizaina Lan Osasuneko erizaina
Ez deitua Osasun mentaleko erizaina
Fakultatibo mediko eta tekniko espezialistak Fakultatibo mediko eta tekniko espezialistak
Lehen Mailako Atentzioko farmazeutikoa Fak. tekniko farmazeutikoa
Fisioterapeuta Fisioterapeuta
Goi-mailako informatikaria Informatikaria
Goi-mailako ingeniaria Goi-mailako ingeniaria
Ingeniari teknikoa Ingeniari teknikoa
Ez deitua Abokatua
Emagina Emagina
Ofiziala - ibilgailuetako gidaria
Ofiziala – ibilgailu berezietako gidaria
Ofiziala - gidaria*
Ofiziala - Instalazioetako gidaria Ofiziala - Mantentze-lanak
Zerbitzuetako operarioa - Ikuzlea
Zerbitzuetako operarioa - Garbitzailea
Zerbitzuetako operarioa - Peoia
Zerbitzuetako operarioa – Sukaldeko laguntzailea
Zerbitzuetako operarioa - Lisatzailea
Zerbitzuetako langilea*
Anatomia Patologikoko teknikari espezialista Anatomia Patologiko eta Zitologiako teknikaria
Dietetika eta Nutrizioko teknikari espezialista Dietetikako teknikaria
Ez deitua Dokumentazio Sanitarioko teknikaria
Informatikako teknikari espezialista Informatikako teknikaria
Ez deitua Elektromedikuntzako instalazioetako teknikaria
Laborategiko teknikari espezialista Laborategiko teknikaria
Administrazio-funtzioko kudeaketa-teknikaria Administrazio eta kudeaketako erdi-mailako teknikaria
Ez deitua Euskeraren normalkuntzako erdi-mailako teknikaria
Ez deitua Ergonomia eta Psikosoziologiako prebentzio teknikaria
Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista Erradiodiagnostikoko teknikaria
Erradioterapiako teknikari espezialista Erradioterapiako teknikaria
Administrazio-funtzioko goi-mailako teknikaria Administrazio eta kudeaketako goi-mailako teknikaria
Ez deitua Euskeraren normalkuntzako goi-mailako teknikaria
Ez deitua Antolakuntzako goi-mailako teknikaria
Terapeuta okupazionala Terapeuta okupazionala
Gizarte langilea Gizarte langilea

* Ondorengo bi hauen artean puntuaziorik onena aukeratuko da: 2006ko EPEko puntuazioa edo 2002ko EPEko deialdian oraingo kategoriei dagozkien gidari ofizialen eta zerbitzuetako operarioen kategorietan lortutakoa